برشی از مستند ظهیرالدوله در اغما - مرگ فروغ از زبان خواهرش پوران
Duratin : 1:01
Visited: 288
31 خرداد زادروز استاد عزت الله انتظامی
Duratin : 3:32
Visited: 645
با بنفشه حجازی
Duratin : 01:00 دقیقه
Visited: 473
علیرضا کوشک جلالی
Duratin : 03:33 دقیقه
Visited: 371
بوف نه چندان کور
Duratin : 00:50 دقیقه
Visited: 460
شیوا اردویی
Duratin : 01:00 دقیقه
Visited: 329
شاهین شیرزادی
Duratin : 01:00 دقیقه
Visited: 567
داوود بیات شاعر در نمایشگاه کتاب 1397
Duratin : 01:00 دقیقه
Visited: 816
سایه و مرگ
Duratin : 01:00 دقیقه
Visited: 508
هاله مشتاقی نیا نمایشنامه نویس و رونمایی نمایشنامه تقدیر بازان
Duratin : 01:00 دقیقه
Visited: 661
سعیده شکوری مترجم و رونمایی از رمان دورگردی اثر ژان ماری گوستاو لوکلزیو
Duratin : 01:00 دقیقه
Visited: 648
علیرضا بهنام شاعر در نمایشگاه کتاب 1397 همراه با انتشارات افراز
Duratin : 00:46 دقیقه
Visited: 334
جمشید ملک پور نویسنده از تجربه خود با انتشارات افراز میگوید
Duratin : 01:00 دقیقه
Visited: 544
نظر یک کارگردان خبره درباره نشر افراز
Duratin : 00:33 دقیقه
Visited: 327
شهلا میر بختیار رونمایی از نمایشنامه شکوه علفزار
Duratin : 01:00 دقیقه
Visited: 113024 * 7 We Are Online

This Site Has Been Updated Recently , Pelase Tell Us If There Is Problem
Tell:+9821: 66401585-66977166-66952853-66489097


Follow Us In Social Networks
اینستاگرام اینستاگرام

آپارات آپارات

تلگرام تلگرام


نماد اعتماد الکترونیکی

   En

   Video

   AboutUs

   ContactUs

   ChatRoom


   Book

   Movie

   Vocal Book

   Ebook
تلگرام
آپارات
اینستاگرام