مسعود رایگان از لازاریلو می گوید
Duratin : 00:59 دقیقه
Visited: 7
خوانش عقاب ها را زنده بگیر - توسط قباد آذرآیین
Duratin : 00:55 دقیقه
Visited: 13
آب سپاریِ نور مغروق - شعرخوانیِ میلاد کامیابیان
Duratin : 02:58 دقیقه
Visited: 15
شعرخوانی هوشنگ چالنگی هرمز علی پور و قاسم آهنین جان از مجموعه های منتشر شده در نشر افراز
Duratin : 01:00 دقیقه
Visited: 17
محمدرضا آریان فر از نمایشنامه ی زهور می گوید
Duratin : 04:20 دقیقه
Visited: 15
محمدعلی کشاورز و اکسیر نقش - منتشر شده در نشر افراز
Duratin : 02:46 دقیقه
Visited: 21
به بهانه ی کتاب های در دست انتشار یدالله رویایی در نشر افراز- شعرخوانیِ رویایی
Duratin : ۰۴:۰۱ دقیقه
Visited: 36
شعرخوانی رضا براهنی
Duratin : 3:58 دقیقه
Visited: 27
به بهانه ی کتاب های در دست انتشار دکتر براهنی در انتشارات افراز - شعرخوانیِ رضا براهنی
Duratin : 03:58 دقیقه
Visited: 26
برشی از مستند ظهیرالدوله در اغما - مرگ فروغ از زبان خواهرش پوران
Duratin : 1:01
Visited: 380
31 خرداد زادروز استاد عزت الله انتظامی
Duratin : 3:32
Visited: 729
با بنفشه حجازی
Duratin : 01:00 دقیقه
Visited: 564
علیرضا کوشک جلالی
Duratin : 03:33 دقیقه
Visited: 441
بوف نه چندان کور
Duratin : 00:50 دقیقه
Visited: 542
شیوا اردویی
Duratin : 01:00 دقیقه
Visited: 40024 * 7 We Are Online

This Site Has Been Updated Recently , Pelase Tell Us If There Is Problem
Tell:+9821: 66401585-66977166-66952853-66489097


Follow Us In Social Networks
اینستاگرام اینستاگرام

آپارات آپارات

تلگرام تلگرام


نماد اعتماد الکترونیکی

   En

   Video

   AboutUs

   ContactUs

   ChatRoom


   Book

   Movie

   Vocal Book

   Ebook
تلگرام
آپارات
اینستاگرام