Detailsخروج

نام کتاب
خروج
نویسنده
علیرضا سیف‌الدینی
مترجم
نوبت چاپ
1
تعداد صفحات
392
قیمت به تومان
50000 Tomans
تعداد بازدید
1063
تعداد فروش
1
انتشارات کتاب
افراز
توضیحات

علیرضا سیفالدینی:

خروج از روزهایی که من مدرسهرو میشوم و برادر کوچکم همیشه سر سفرهی شام لقمهدردهان خوابش میبرد و مادرم کنار سفره برایش رختخواب میاندازد، شروع نمیشود. خروج از آن روزهایی هم که من هنوز بهدنیا نیامدهام و پدر و مادرم، که در شناسنامههایشان با هم همسناند، در آن روزهایی که تبریز از نظر اجتماعی و سیاسی روزهای سختی را از سر میگذراند، ده دوازده سالهاند و سالها باید بگذرد تا همدیگر را پیدا کنند و اول خواهر مرحومم به دنیا بیاید و بعد خواهر دیگرم و بعد من و برادرم، شروع نمیشود. خروج از زمانی شروع میشود که تمامِ روی زمین آب است تا چشم کار میکند. بعد کبوتری از راه میرسد و صورتهای گوناگون تبریز را نشانم میدهد که هرکدام انگار از زیر ابرهایی تیره همچون دور تند فیلمی میگریزد و شهر مدام ویران میشود و آباد میشود و، شاید در این گشت و گذارها پدر و مادر ده دوازده سالهام را بهطور تصادفی در کوچه و خیابانی از کوچهها و خیابانهای تبریز میبینم بیآنکه بشناسمشان و بیآنکه بدانم سالهای سال بعد آنها روزی همدیگر را پیدا میکنند و در خانهای در محلهی دوهچی ساکن میشوند و من بعد از دو خواهرم به دنیا میآیم و سالها سال بعد خروج از دل خاطرههای مربوط به گشت و گذارهای ذهنی و عینی و از خلال کتابهایی که خواندهام متولد میشود و رمانی میشود از صورتهای تبریز و من و هرآنچه آن کبوتری که صورت واحدی دارد و گاهی پیدا و گاه ناپیدا میشود نشانم داده است. 

تاریخ درج

1396/4/13 ساعت 16:32اپرای خاموشی صدا در تالار رودکی
50000 Tomans
حوالی خیابان سی تیر
20000 Tomans
نغمه‌های تهران در مه
15000 Tomans
در عمق یک‌و نیم متری
40000 Tomans
پوست انداختن
20000 Tomans
مرغ‌عشق‌های همسایه روبه‌رویی
15000 Tomans
More...


24 * 7 We Are Online

This Site Has Been Updated Recently , Pelase Tell Us If There Is Problem
Tell:+9821: 66401585-66977166-66952853-66489097


Follow Us In Social Networks
اینستاگرام اینستاگرام

آپارات آپارات

تلگرام تلگرام


نماد اعتماد الکترونیکی

   En

   Video

   AboutUs

   ContactUs

   ChatRoom


   Book

   Movie

   Vocal Book

   Ebook
تلگرام
آپارات
اینستاگرام