Detailsپژوهشی در معانی دیگر شعر

نام کتاب
پژوهشی در معانی دیگر شعر
نویسنده
بختیار علی
مترجم
باسط مرادی
نوبت چاپ
1
تعداد صفحات
124
قیمت به تومان
25000 Tomans
تعداد بازدید
943
تعداد فروش
0
انتشارات کتاب
افراز
توضیحات

... شعر فضایی است متفاوت از هر فضایی دیگر. شعر یعنی بیگ بنگ:
هستی: آغاز:... . وانگهی شعر، هم تقلیدِ طبیعت و هستی است، و هم
آین هی وجود خویش. شعر خود یک وجود مستقل از هر چیز و هر
وجود دیگری است. ای نکه شعرجهنم نیز است: تجرب هی دوزخ. درواقع
شعر خود هستی ست: زبان. و زخمِ وجودِ آدمی. پاییز. کلم ههای زرد و
نارنجی. پرتقال خونی. نقط هی مقابل زندگی: مرگ: استعاره! در هستی
و در خود. اگر به صورتی کلی به آن بپردازیم م یتوان گفت این شعر
است که هستی را هستی م یبخشد، دنیا را م یآفریند و بر بندگانش
ابری از کلمه م یباراند و خون را با شعر م یشوید.

تاریخ درج

1396/4/13 ساعت 16:32مقدمه‌ای بر فمینیسم و تئاتر
66000 Tomans
اس / زد
84000 Tomans
فرهنگ‌نامه‌ی داستان‌نویسان بوشهر
50000 Tomans
سپید از گل‌ها چهره‌ها در باران
25000 Tomans
شعر و پدیدارشناسی
27000 Tomans
مقالات آتشی
57000 Tomans
More...


24 * 7 We Are Online

This Site Has Been Updated Recently , Pelase Tell Us If There Is Problem
Tell:+9821: 66401585-66977166-66952853-66489097


Follow Us In Social Networks
اینستاگرام اینستاگرام

آپارات آپارات

تلگرام تلگرام


نماد اعتماد الکترونیکی

   En

   Video

   AboutUs

   ContactUs

   ChatRoom


   Book

   Movie

   Vocal Book

   Ebook
تلگرام
آپارات
اینستاگرام