Detailsفرهنگ واژه‌های نمایش‌های ایرانی

نام کتاب
فرهنگ واژه‌های نمایش‌های ایرانی
نویسنده
رسول نظرزاده
مترجم
نوبت چاپ
1
تعداد صفحات
584
قیمت به تومان
220000 Tomans
تعداد بازدید
1223
تعداد فروش
0
انتشارات کتاب
افراز
توضیحات

 ... در این زمانه، غالب دانشجویان و هنرمندان جوان ما میانه‌ی چندان محکم و خوبی با تفکر فلسفی، ابعاد فنی و اهمیت واژگان تجریدی هنر خود ندارند و اکثریت قریب‌به‌اتفاق تعاریف آن‌ها از واژه‌ها، شکل‌ها و پدیده‌های هنری، بیشتر امری فردی، حسی و ذوقی است تا عقلی و علمی و اصولی و از همه بدتر با خلاقیت‌های فرهنگ شفاهی، آیین‌ها، مراسم و دستاوردهای هنری و ملی نیاکان خود کمتر آشنا هستند. بنابراین برای دوری از هر نوع تشتت معنایی، سوءتفاهم فکری، خطای هنری‌فرهنگی، باید در تعریف درست پدیده‌ها، انتقال صحیح مفاهیم هنری و تشریح معنای دقیق واژگان آن کوشا بود تا دو سوی فرستنده و گیرنده‌ی زبان هنر نمایش به خلط مبحث و سوءتعبیر دچار نشوند.

اهمیت و جایگاه کتاب فرهنگ واژه‌های نمایش‌های ایرانی در این چارچوب قابل‌ فهم و بررسی است. تلاش درخور توجه و احترام نویسنده این است که سر آن دارد تا در یک دسته‌بندی روشن، مجزا و منظم، همه‌ی واژه‌های عینی و ذهنی مربوط به اشخاص، اشیا، شکل‌ها، قصه‌ها، مکان‌ها و معانی مربوط به فرهنگ نمایش ایرانی را توضیح دهد.
پژوهش حاضر از این جهت دارای اهمیت است که جمع‌آوری همه‌ی مفاهیم و واژه‌های مربوط به گونه‌ها و جلوه‌های مختلف این هنر، تاکنون با این گستردگی در هیچ کتاب و رساله‌ای گردآوری، تشریح و تدوین نشده است. بنابراین تألیف چنین مجموعه‌ای با این حجم و اندازه به خودی‌خود امری مهم و گران‌سنگ به‌حساب می‌آید...
 
از مقدمه‌ی دکتر قطب‌الدین صادقی
تاریخ درج

1396/4/13 ساعت 16:32تئاتر تعاملی
77000 Tomans
«ادبیات نمایشی در ایران از ۱۲۹۹ تا ۱۳۲۰»
200000 Tomans
تاریخ تئاتر در ایران
130000 Tomans
تاریخ فستیوال تئاتر آوینیون (مصوّر)
73000 Tomans
زنان نمایشنامه‌نویس
280000 Tomans
راهنمای عملی نمایشنامه‌نویسی (همراه با ۱۳۹ تمرین کاربردی)
1200000 Tomans
More...


24 * 7 We Are Online

This Site Has Been Updated Recently , Pelase Tell Us If There Is Problem
Tell:+9821: 66401585-66977166-66952853-66489097


Follow Us In Social Networks
اینستاگرام اینستاگرام

آپارات آپارات

تلگرام تلگرام


نماد اعتماد الکترونیکی

   En

   Video

   AboutUs

   ContactUs

   ChatRoom


   Book

   Movie

   Vocal Book

   Ebook
تلگرام
آپارات
اینستاگرام