Detailsتمام بندها را بریده‌ام

نام کتاب
تمام بندها را بریده‌ام
نویسنده
سیاوش گلشیری
مترجم
نوبت چاپ
2
تعداد صفحات
136
قیمت به تومان
50000 Tomans
تعداد بازدید
1262
تعداد فروش
0
انتشارات کتاب
افراز
توضیحات

«وقتی قرار است از خودت بگویی یا به‌اجبار بخواهی از اثری بنویسی که به‌نحوی به تو مربوط است، کار سخت می‌شود؛ آن‌وقت چاره‌ای نمی‌ماند جز کلک‌زدن، طفره‌رفتن. مثل همین حالا که موقعیتی خلق کرده‌ای که ظاهراً به تو –به‌عنوان نویسنده- می‌پردازد، اما خود از آن خالی است. و مگر نقش هنر و ادبیات امروزمان چیزی جز این است!» توضیحی که سیاوش گلشیری در پشت جلد رمانِ «تمام بندها را بریده‌ام» از کار خود ارائه می‌دهد، گرچه همان‌طور که می‌بینید، خیلی شفاف و روشن نیست و به‌قول خودش گونه‌ای طفره‌روی محسوب می‌شود، اما تکلیف خواننده را از همان ابتدا با رمانی که در دست دارد، روشن می‌کند، البته به‌شرط اینکه خوانندة محترم قبل از خواندن رمان نگاهی به پشت ِ جلد آن و نوشتة مؤلف بر آن بیندازد. «تمام بندها را بریده‌ام» که از سوی انتشارات افراز منتشر شده و به چاپ دوم هم رسیده، رمانی است که سراغ موقعیت‌های ناپایدار و لغزان و شکننده می‌رود؛ موقعیت‌هایی که به‌آسانی نمی‌توان درباره‌شان نوشت و حرف زد. البته در بادی امر سروکار خواننده با داستانی پیچیده نخواهد بود؛ از یک سو زندگی فرهاد و رویا غرق در آشوبی است که گریزی از پایان‌دادن به آن نیست و از سویی دیگر، ری‌را که به‌واسطة رابطه‌ای تعریف‌نشده با فرهاد به میانة این آشوب پرت می‌شود، چاره را در دوری و انزوایی خودخواسته می‌بیند. رمان سه بند دارد و هر بند به نام یکی از این سه کاراکتر نامگذاری شده است. بند فرهاد و بندِ ری‌را از زاویه‌دید این دو روایت می‌شود و بند رویا به دفترچة خاطرات روزانة او اختصاص دارد. گو این‌که در این میان آدم‌های دیگری هم به این قصه سرک می‌کشند، مثل بانو، زهره و بهروز، اما بار اصلی متن را همان سه شخصیت اصلی می‌برند. «تمام بندها را بریده‌ام» از این نظر داستان شلوغ و پرجمعیتی نیست، اما نویسنده با تمرکز بر همین شخصیت‌های اندک کوشیده است تصویری از زندگی ِ شکنندة نسلی را ارائه کند که از تجربة زیستة چندان غنی‌ و پرباری برخوردار نیستند و خود را در برابر خرده‌نسیمی که گاه و بیگاه می‌وزد، بی‌پناه می‌بینند. گویی همة زندگی اجتماعی این نسل در روابطی خلاصه می‌شود که خود چندان درکِ روشن و مشخصی از آنها ندارند. شاید این چندخطی که رویا در دفترچة خاطرات خود دربارة فرهاد نوشته، گویای سرگذشت چنین نسلی باشد: «فرهاد توی این دو سه ماهی که بیکار شده، دیگر درست و حسابی خودش را خانه‌نشین کرده. هیچ‌رغبتی هم نشان نمی‌دهد که کار دیگری برای خودش دست‌و‌پا کند. همه‌اش توی خانه است. اگر هم بزند بیرون، یا برای خریدن سیگار است یا کتاب. فکر کنم شندرغازی هنوز ته حسابش هست. امروز و فرداست که آن هم تمام شود. تا کی می‌خواهد به این وضع ادامه دهد، نمی‌دانم.»

تاریخ درج

1396/4/13 ساعت 16:32اشک‌های یک زن
70000 Tomans
صبر سبز
55000 Tomans
بنویس حاتم، بخوان حته
70000 Tomans
کانکس سال زلزله
40000 Tomans
دوردست
84000 Tomans
کاشف رویا
130000 Tomans
More...


24 * 7 We Are Online

This Site Has Been Updated Recently , Pelase Tell Us If There Is Problem
Tell:+9821: 66401585-66977166-66952853-66489097


Follow Us In Social Networks
اینستاگرام اینستاگرام

آپارات آپارات

تلگرام تلگرام


نماد اعتماد الکترونیکی

   En

   Video

   AboutUs

   ContactUs

   ChatRoom


   Book

   Movie

   Vocal Book

   Ebook
تلگرام
آپارات
اینستاگرام