Detailsگاردْنامه (مجموعه شعر و نثم)

نام کتاب
گاردْنامه (مجموعه شعر و نثم)
نویسنده
ماهان تیرماهی
مترجم
نوبت چاپ
اول - ۱۳۹۸
تعداد صفحات
84
قیمت به تومان
65000 Tomans
تعداد بازدید
1779
تعداد فروش
1
انتشارات کتاب
افراز
توضیحات
گاردنامه، پروژة پروردنِ‌ ایده‌هایی منظوم-منثور است؛ گزارشِ «آن» های زبانی، و سرآغازِ ناخونک‌زدن (به قول نصرت رحمانی) به گاردهای کلام، و بزن‌بزنِ صرفی-نحوی-آوایی. شطرها، و نه سطرها، در اِتودِ نخست، هشت‌نوشت‌ها، عبورِ از انتزاعیْ مالیخولیایی و مسموم است، غالبا زادة واژه‌ای قدیم – و نه منسوخ – از دلِ متونِ کهن و از یک چشمِ دیگر، که همواره همراهِ خود، آن جلال و جنونِ تاریخی‌اش را نیز برای مکتوب شدن، جاری ساخته است. هشت‌نوشت‌ها، شرحِ جدا شدنِ جرقه‌(های) اتفاقاتی بوده که از حدفاصلِ حدوث و عبور، فاصله گرفته‌اند و حین نوشته شدن، مجالِ قرار را از خود گرفته‌اند و القصه، یا پرت شده‌اند در میانة نحوِ معیّنِ جمله‌ای دیگر، خود را در سطری مستقل ایستانده‌اند.
اِتودِ دوم، شعرها، بی‌شک ادامة کوشش پیش – هشت‌نوشت‌ها، در راه رسیدنِ به اصوات و اجنة زبان – حالا چشم بر فاصله‌گیری از چفت و بست‌های سوری-عُرفیِ شعر گشوده است؛ پروژه‌ای برای اذنِ دخولِ اُبژه‌های پریشِ روزمره، تاختن در هیأت اُبژه‌های سطور و تقلا برای بیرون آمدن از زیر یوغِ شطریّتِ پیشین؛ ملغمه‌ای از تجربه‌هایی در هوایی پلی‌فونیک که آبشخورِ زیستیْ عصبی‌ست - که مگر می‌تواند جدا از آن و جز آن باشد؟! - پس شعرها، استحالة زیستِ جنون‌زده است که زبانی غریب (یا قریب؟) پیدا کرده‌اند تا مصب خود را سوی آن دیگری – آن کلامِ کبیر – حفر کند. 
و دیگران، اِتود پیشانخست اما آخر، نطفه‌های مطرودِ هشت‌نوشت‌ها و شعرهایند، خسته و گمنام. نخستین همّتِ کندنِ تصورات از تصاویر و خیابان از خیابان؛ آغاز گاردنامه، گزارش کژخوانی‌هایی از «فرج بعد از شدت» و «بیهقی»، از درنگ در اتفاقاتی که در واژه‌های معلق در لایه‌های چندصداییِ شهود، حادث شده است.
 
 
تاریخ درج

1398/12/6 ساعت 21:16معارضه
55000 Tomans
از زخم‌های باز و ملال تهران
120000 Tomans
تاریکی
40000 Tomans
باب ابتلا
30000 Tomans
اذکار
25000 Tomans
تراکم
25000 Tomans
More...


24 * 7 We Are Online

This Site Has Been Updated Recently , Pelase Tell Us If There Is Problem
Tell:+9821: 66401585-66977166-66952853-66489097


Follow Us In Social Networks
اینستاگرام اینستاگرام

آپارات آپارات

تلگرام تلگرام


نماد اعتماد الکترونیکی

   En

   Video

   AboutUs

   ContactUs

   ChatRoom


   Book

   Movie

   Vocal Book

   Ebook
تلگرام
آپارات
اینستاگرام