Detailsمقالات آتشی (مقاله‌ها و نقدهای ادبی منوچهر آتشی)

نام کتاب
مقالات آتشی (مقاله‌ها و نقدهای ادبی منوچهر آتشی)
نویسنده
منوچهر آتشی / گردآوری و تنظیم: محسن موسوی میرکلایی
مترجم
نوبت چاپ
دوم - ۱۴۰۰
تعداد صفحات
392
قیمت به تومان
150000 Tomans
تعداد بازدید
630
تعداد فروش
1
انتشارات کتاب
انتشارات افراز
توضیحات

 

وزن در شعر امروز:
شاید، گروهی گمان کنند که: وزن مقوله‌ی کهنه و پرتی است، یا: مسأله وزن، دیگر حل شده است و یا، بسیاری از این حکم‌های کلی و مبهم.
ولی ما می‌گوییم: وزن، مقوله‌ی پرتی نیست، چون در آن بخشِ شعر معاصر، که شعر نیمایی باشد( و این عنوان اخیر، هنوز و هنوز، روشن ترین و رساترین تعبیر را از شعر این روزگار به دست می‌دهد)وزن نه تنها مقام خود را به عنوان یکی از شاخص‌های شعر، حفظ کرده، بلکه، در تلاش برای ابتکارها و ارائه شگردهای تازه و مؤثر در شکل شعر، خود مرکز حرکت، و هدف مشخصی به شمار آمده و نشان داده که: هنوز در یکی از روشن ترین گذرگاه‌ها و جستار برای کشف ‌های تازه‌ی زبان و شکل شعر امروز، منبع سرشار، گسترده و پایان نیافته‌ای است. 
مثال: هنگامی که شعرهای «تولدِ دیگر» فروغ فرخزاد نشر یافت، همه دریافتند که در زمینه‌ی وزن، شعرهای مورد نظر روشن‌گر و نمایش دهنده‌‌ی امکان‌های تازه‌ای است. به تعبیر دیگر، شاعر در آن شعرها، ظرفیت‌های تازه‌تری از شکل و بیان شاعرانه را کشف کرده و ارائه داده است. (از این واقعیت درمی‌گذریم که این توفیق فروغ، مبتنی بر تجربه‌هایی بود که دیگرانی پیش از او آغاز نهاده بودند، که برای نمونه، «سهراب سپهری» در کارهای پیش از حجمِ سبز، از این گروه بود. یا، م.آزاد، از مدتها پیش تجربه‌های پراکنده‌ای را، به میان کشانده بود، و فروغ از این جهت برجسته‌تر می‌نمود، که هم بی‌پروا و رها از وحشت مخالفت، به این افق‌‌ها و امکان‌ها دست یافت، و مهمتر این‌که کار را از مرحله تجربه، در گذراند و زبان شعری خود را بر آن راه یافته پی‌ریزی کرد...)
تاریخ درج

1400/7/2 ساعت 20:25« نامه‌ای به پسرم » متنِ دوزبانه
90000 Tomans
« چه‌کسی از هنر معاصر می‌ترسد » راهنمای کامل ورود به دنیای هنر
120000 Tomans
پژوهشی در معانی دیگر شعر
60000 Tomans
مقالات آتشی (مقاله‌ها و نقدهای ادبی منوچهر آتشی)
150000 Tomans
و بعدها کودکی خواهم بود
50000 Tomans
پس از نظریه
110000 Tomans
More...


24 * 7 We Are Online

This Site Has Been Updated Recently , Pelase Tell Us If There Is Problem
Tell:+9821: 66401585-66977166-66952853-66489097


Follow Us In Social Networks
اینستاگرام اینستاگرام

آپارات آپارات

تلگرام تلگرام


نماد اعتماد الکترونیکی

   En

   Video

   AboutUs

   ContactUs

   ChatRoom


   Book

   Movie

   Vocal Book

   Ebook
تلگرام
آپارات
اینستاگرام