شعرخوانی زنده یاد فریبرز رئیس دانا از شعر احمد شاملو

فریاد برداشتم:
«- شد آن زمانه که بر مسیحِ مصلوبِ خویش به مویه می‌نشستید
    که اکنون
               هر زن
                      مریمی‌ست
    و هر مریم را
                    عیسایی بر صلیب است،
                                                   بی تاجِ خار و صلیب و جُل جُتا
    بی پیلات و قاضیان و دیوانِ عدالت.-
    عیسایانی همه هم‌سرنوشت
    عیسایانی یکدست
    با جامه‌ها همه یکدست
    و با پاپوش‌ها و پاپیچ‌هایی یکدست – هم بدان قرار –
    و نان و شوربایی به تساوی
    [که برابری، میراثِ گرانبهایِ تبارِ انسان است، آری!]
Smilar Videos

در کم
Duratin : 6:08
روز ملی هنرهای نمایشی و روز جهانی تئاتر گرامی باد
Duratin : 14:03
معرفی کتاب های تئاتر واژه به واژه و الفبای تئاتر در برنامه کلوزشاپ
Duratin : 03:02 دقیقه
گزیده داستانهای کوتاه آفریقا
Duratin : 6:46 دقیقه


24 * 7 We Are Online

This Site Has Been Updated Recently , Pelase Tell Us If There Is Problem
Tell:+9821: 66401585-66977166-66952853-66489097


Follow Us In Social Networks
اینستاگرام اینستاگرام

آپارات آپارات

تلگرام تلگرام


نماد اعتماد الکترونیکی

   En

   Video

   AboutUs

   ContactUs

   ChatRoom


   Book

   Movie

   Vocal Book

   Ebook
تلگرام
آپارات
اینستاگرام