فاطمه جعفری از -اعترافات- ربیع جابر می گوید

آثار منتشر شده‌ی فاطمه جعفری در انتشارات افراز:
✔️ دروزیان بلگراد - ربیع جابر
✔️ اعترافات - ربیع جابر 
(جایزه‌ی ادبی PEN آمریکا در سال ۲۰۱۷ و نامزد جایزه‌ی بوکر عربی در سال ۲۰۰۹)
Smilar Videos

مجموعه اشعار هوشنگ چالنگی
Duratin : 3:02 دقیقه
ایوب آقاخانی
Duratin : 2:09 دقیقه
با بنفشه حجازی
Duratin : 01:00 دقیقه
شیوا اردویی
Duratin : 01:00 دقیقه


24 * 7 We Are Online

This Site Has Been Updated Recently , Pelase Tell Us If There Is Problem
Tell:+9821: 66401585-66977166-66952853-66489097


Follow Us In Social Networks
اینستاگرام اینستاگرام

آپارات آپارات

تلگرام تلگرام


نماد اعتماد الکترونیکی

   En

   Video

   AboutUs

   ContactUs

   ChatRoom


   Book

   Movie

   Vocal Book

   Ebook
تلگرام
آپارات
اینستاگرام