« آخرین روزهای زندگی هلاله» بهترین رمان بخش ویژه‌ی بیستمین دوره‌ی جایزه‌ی مهرگان ادب

هیأت داوران با اکثریت آرا، آخرین روزهای زندگی هلاله اثر عطا نهایی را که رضا کریم مجاور از زبان کردی به زبان فارسی برگردانده، (نشر افراز) به عنوان بهترین رمان بخش ویژه انتخاب کرد
« آخرین روزهای زندگی هلاله» بهترین رمان بخش ویژه‌ی بیستمین دوره‌ی جایزه‌ی مهرگان ادب

 

بیانیه هیات داوران بخش ویژه‌ی بیستمین دوره‌ی جایزه‌ی مهرگان ادب

- رمان زبان مادری -

 

در میان ۱۰۲۴ عنوان رمان که در دوره‌ی بیستم جایزه‌ی مهرگان ادب به دبیرخانه‌ی جایزه رسیده بود، چندین اثر از نویسندگان ایرانی وجود داشت که ابتدا به زبان‌های غیرفارسی حوزه‌ی فرهنگ ایران - زبان مادری نویسنده- منتشر شده و سپس از سوی مترجمان به فارسی برگردانده و توسط ناشران داخل کشور در بازه‌ی زمانیِ جایزه به چاپ رسیده بود.
بنا بر آیین‌نامه جایزه مهرگان، در دوره‌های پیشین جایزه این‌گونه آثار، ترجمه ادبی شناخته شده و از چرخه داوری کنار گذاشته می‌شد.
در بیستمین دوره جایزه مهرگان ادب به منظور رعایت حقوق معنوی این گروه از نویسندگان ایرانی که به زبان مادری خود نوشته‌اند، امکان داوری و ارزیابی این آثار در بخش ویژه جایزه مهرگان ادب فراهم شده است و دو رمان شایسته دریافت این جایزه به شرح زیر معرفی می‌شوند.
 
هیات داوران با اکثریت آرا رمانِ آخرین روزهای زندگی هلاله نوشته عطا نهایی را که رضا کریم مجاور از زبان کردی به زبان فارسی برگردانده و نشر افراز آن را انتشار داده به دلیل داشتن انسجام معنایی، رنگ محلی و بومی برجسته، دفاع از حقوق زنان، چندصدایی و ترسیم گفتمان انتقادی میان فرهنگ ایلیاتی و سنتی با مدرنیته‌ی اروپایی و گزینش گفتمان و مبارزه فرهنگی بر مبارزه خشونت‌آمیز، به عنوان بهترین رمان بخش ویژه بیستمین دوره جایزه مهرگان ادب انتخاب کرده و شایسته دریافت تندیس مهرگان ادب، جایزه نقدی و لوح تقدیر می‌داند.
 

هیات داوران همچنین با اکثریت آرا رمان پرنده‌ها دیگر نمی‌ترسند نوشته رقیه کبیری را که حمزه فراهتی از زبان ترکی آذربایجانی به فارسی برگردانده و نشر نشانه آن را انتشار داده به دلیل کاربست درست سازه‌های داستانی، پیوند خلاقانه میان دو مقطع تاریخی، صداقت در پرداخت شخصیت‌ها و روابط میان انسان‌ها در بستری از رخدادهای اجتماعی  به عنوان رمان تقدیر شده بخش ویژه بیستمین دوره جایزه مهرگان ادب انتخاب کرده و شایسته دریافت لوح تقدیر مهرگان ادب می‌داند.

 
 
هيأت داوران جایزه مهرگان ادب
دهم خردادماه ۱۳۹۹
جواد اسحاقیان
هلن اولیائی‌نیا
حسین آتش‌پرور
پروین سلاجقه
سیاوش گلشیری
لیلا صادقی
ابوالفضل حسینی
 
--------------------------------------------------------------------
 
 
انتشارات افراز، ضمن تشکر از هيأت محترم داوران، این موفقیت را به عطا نهایی عزیز و رضا کریم‌مجاور عزیز به عنوان مترجم اثر و همچنین سایر نویسندگان برگزیده تبریک می‌گوید.