تشریح جزئیاتی از مراسم انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی

تشریح جزئیاتی از مراسم انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی
تشریح جزئیاتی از مراسم انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی

به گزارش خبرگزاری ایسنا

در بخش نمایشنامه های تالیفی نیز مجموع آثار رسیده 487 اثر در 260 مجلد به دبیرخانه رسید. تعداد نمایشنامه نویسان زن 48 نفر و تعداد نمایشنامه های نوشته شده توسط زنان 94 اثر، تعداد نمایشنامه نویسان مرد 150 نفر و تعداد نمایشنامه های نوشته شده توسط مردان 393 اثر بود. تعداد ناشران نمایشنامه های تالیفی نیز 62 ناشر بود که 51 ناشر تهرانی و 11 ناشر شهرستانی بودند. ناشران فعال در چاپ نمایشنامه های تالیفی نیز عبارت بودند از نیستان با 72 اثر، افراز با 59 اثر، انتشارات نمایش با 53 اثر و نشر روزبهان با 24 اثر و ناشران فعال شهرستانی در زمینه چاپ نمایشنامه های تالیفی بوتیمار با 22 اثر، سام آرام با 10 اثر، نشر عنوان با شش اثر و بوتا نشر ارومیه با شش اثر فعال ترین بودند.

بهزاد صدیقی در پایان گفت: این آخرین دوره ای خواهد بود که خود من به عنوان دبیر در انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی حضور خواهم داشت و امیدوارم در دوره های بعد دوستان دیگری بتوانند شرایط بهتری را فراهم کنند. امیدوارم بشود روند برگزاری دوره های انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران را به صورت دوسالانه ادامه داد و گمان می کنم اگر این اتفاق نیفتد ناچار می شویم صرفا به داوری آثار و اعلام اسامی کاندیداها و برگزیدگان بدون برگزاری مراسم و اهدای جوایز بسنده کنیم.

 

براساس این گزارش، مراسم اختتامیه هشتمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران روز شنبه 25 آذر ساعت 18 در آمفی تئاتر بوستان گفت وگو برگزار خواهد شد