نقد دراماتیکی نمایشنامه های کودکان و نوجوانانان

نقد دراماتیکی نمایشنامه های کودکان و نوجوانانان
نقد دراماتیکی نمایشنامه های کودکان و نوجوانانان
هم‏زمان با برگزاری بیست و چهارمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان، کتاب نقد دراماتیکی نمایشنامه ‏های کودکان و نوجوانان، شامل نقد بیش از سی نمایشنامه منتشره برای تئاتر کودکان و نوجوانان، به قلم دکتر بهرام جلالی پور منتشر شد

قانونهم‏زمان با برگزاری بیست و چهارمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان، کتاب نقد دراماتیکی نمایشنامه‏ های کودکان و نوجوانان، شامل نقد بیش از سی نمایشنامه منتشره برای تئاتر کودکان و نوجوانان، به قلم دکتر بهرام جلالی پور منتشر شد.

به گزارش قانون ، در بخشی از مقدمه کتاب آمده است: «متأسفانه در زمینۀ نمایشنامه‏ نویسی کودکان و نوجوانان اثر مستقلی وجود ندارد. شاید به همین دلیل، در اغلب نمایشنامه‏ های این حوزه ضعف‏های دراماتیک آشکار و فاحشی دیده می‏شود. به همین دلیل، در این مجموعه، در قالبِ نقد دراماتیکیِ بیش از 30نمایشنامۀ‏ چاپ شده، به‌گونه‌ای کاربردی عناصر درام کودکان و نوجوانان را معرفی ‏و نحوه استفاده از آن‏ را در آثار نمایشنامه ‏نویسان کودک و نوجوان کشور بررسی می‏شود.

در انتخاب و نقد آثار ، طیفِ متنوعی از انواع نمایشنامه‏ ها و نمونه‏ای از آثار نمایشنامه‏ نویسان پیش‏کسوت و جوان‏تر این حوزه را پوشش می‏دهیم تا درمجموع چشم‏ انداز نسبتاً کاملی از وضعیت نمایشنامه‏ نویسی کودکان و نوجوانان به دست آید.»

در این مقدمه، نویسنده در تشریح نقد دراماتیکی می‏نویسد: «نقد دراماتیکی روشی معطوف بر مطالعۀ ساختارگرایانۀ عناصر درام است و طبعاً در مورد آثاری بیش‏ترین کارایی را دارد که در قالب ارسطویی خلق شده باشند. ازآنجاکه نمایشنامه‏ های مخصوص کودکان و نوجوانان عموماً در قالب ارسطویی نوشته می‏شوند، استفاده از روش ساختارگرایانه نیز در تجزیه‏ وتحلیل و نقد آثار این حوزه منطقی است. بااین‌حال، در این اثر، به‌طور هم‏زمان رابطۀ دیالکتیکی و ارگانیک درون‌مایه و ساختار موردتوجه قرار می‏گیرد.»

کتاب نقد دراماتیکی نمایشنامه های کودکان و نوجوانان را انتشارات افراز در شمارگان 500 نسخه منتشر کرده است.