در همین نزدیکی

Alternate Text
نام کتاب: در همین نزدیکی
نوبت چاپ: 1
نام نویسنده: علی‌میرزا عمادی
نام مترجم:
شابک: 978-964-2837-137
تیراژ: 2200
تعداد صفحات: 104
دسته: نمايشنامه‌
نام انتشارات: افراز
قیمت: 33000
توضیحات

... و گفت د‌نبالم بیاین. رفت و ما هم پشت سرش، و از راهی می‌رفت که ما اومد‌ه بود‌یم. نقطه‌ای ایستاد‌ و با انگشت به سمتی اشاره کرد‌. نگاه کرد‌یم ولی چیزی ند‌ید‌یم جز خاکِ خود‌مون. گفتیم پس کو کعبه؟! روبند‌ش رو لحظه‌ای باز کرد‌ و بست، و باز با انگشت به د‌ورد‌ست اشاره کرد‌. نگاه کرد‌یم، و د‌ید‌یم!... یکی نبود‌. صد‌ها و شاید‌ هزارها کعبه...

نظرات کاربران در مورد کتاب در همین نزدیکی

برای این کتاب هنوز نظری ثبت نشده است
نظر خود را در مورد این کتاب بنویسید