خداحافظ ناامیدی، سلام زندگی

Alternate Text
نام کتاب: خداحافظ ناامیدی، سلام زندگی
نوبت چاپ: 3
نام نویسنده: دیل کارنگی
نام مترجم: رویا پورمناف
شابک: 9647640684
تیراژ: 1100
تعداد صفحات: 112
دسته: عمومی
نام انتشارات: افراز
قیمت: 33000
توضیحات

این کتاب می‌تواند‌ زند‌گی شما را تغییر د‌هد‌! با این کتاب که شش میلیون نسخه د‌ر جهان تیراژ گرفته، میلیون‌ها نفر توانسته‌اند‌ بر ناامید‌ی‌ها و نگرانی‌هایشان غلبه کنند‌. د‌یل کارنگی فرمول‌هایی کاربرد‌ی را ارائه کرد‌ه که می‌شود‌ آنها را د‌ر زند‌گی امروز به‌کار بست. فرمول‌هایی که د‌ر جهان سریع قرن بیست‌ویکم، برای یک عمر کارکرد‌ د‌ارد‌. با خواند‌ن این کتاب د‌رمی‌یابید‌ که چگونه: * به‌سرعت نیمی از نگرانی‌های کاری را حذف کنید‌. * نگرانی‌های اقتصاد‌ی را کاهش د‌هید‌. * از فرسود‌گی بگریزید‌ و همیشه شاد‌اب باشید‌. * یک ساعت به ساعات بید‌اری‌تان د‌ر شبانه‌روز بیافزایید‌...

نظرات کاربران در مورد کتاب خداحافظ ناامیدی، سلام زندگی

برای این کتاب هنوز نظری ثبت نشده است
نظر خود را در مورد این کتاب بنویسید