پنهان‌خانه‌ی پنج‌در و واقعه در مجلس سودابه‌خوانی

Alternate Text
نام کتاب: پنهان‌خانه‌ی پنج‌در و واقعه در مجلس سودابه‌خوانی
نوبت چاپ: 2
نام نویسنده: حسین کیانی
نام مترجم:
شابک: 978-600-5218-95-4
تیراژ: 1100
تعداد صفحات: 104
دسته: ایران این روزها
نام انتشارات: افراز
قیمت: 40000
توضیحات

 

 پنهان خانه ی پنج در برگرفته از تاریخی نانوشته و پی گم شده است که زنده تر و باورپذیرتر از تاریخِ نوشته و پیدا، تقابل بی پایان دانایی و جهل و فرهنگ و بی فرهنگی را می نمایاند. زنانی که دوستار دانایی اند به دوره ای که دانستن، همسنگ جنایت است و جهل همه گیر، در پنهان جای گردهم می آیند تا بیاموزند و به بیدارجانی برسند. اما مردانی خفته جان در جلدهای گونانگون به ایشان یورش می آورند و جان و مال شان را به یغما می برند.

واقعه در مجلس سودابه خوانی اشک آوری می کند در داستان معروف و مالوف شاهنامه ی فردوسی. در این نمایشنامه سیاوش آن چنان که بوده و هست نیک جو و نیک خو می نماید و آنچه بر سر سودابه می آید از عاشق شدن تا مکافات، اوست که بازی مصلحت آمیز خود می آغازد. سیاوش بهره ی خود می جوید و عشق سودابه از هوس نیست.

 

بهرام  [ازحمام] مهتاب!
مهتاب  جانم؟
بهرام  داری با تلفن حرف می‌زنی مهتاب؟!
مهتاب  نه!
بهرام  پس خل شدی با خودت حرف می‌زنی؟
مهتاب  گوشِت نم ‌کشیده، زود باش!
پری  [به مهتاب] خیلی لذت‌بخشه؟ نه؟
مهتاب  [آهسته] چی؟
پری  می‌خواید کجا برید؟
مهتاب  پری! این‌جوری بیشتر از اونی که ما رو عذاب بدی، داری خودت رو اذیت می‌کنی.
پری  تو به فکر خودت باش!
مهتاب  تو فکر می‌کنی ما هیچ مشکلی نداریم؟ ما بیشتر از اونی که به همدیگه فکر کنیم به تو فکر می‌کنیم. یه چیزهایی اجتناب‌ناپذیره. ما تازه داریم یواش‌یواش...
پری  [با تمسخر] ما!... ما!... تو و اون هیچ ربطی به هم ندارید. تو تویی، اونم اونه، این‌قدر هم نگو ما! هنوز که اتفاقی نیافتاده.
مهتاب  آره! شاید هم هیچ‌وقت نیافته، ولی برای تو هیچی عوض نمی‌شه.
پری  ولی من عوض‌اش می‌کنم.
مهتاب  مثل تو زیاده.
پری  مثل تو هم زیاده.

نظرات کاربران در مورد کتاب پنهان‌خانه‌ی پنج‌در و واقعه در مجلس سودابه‌خوانی

برای این کتاب هنوز نظری ثبت نشده است
نظر خود را در مورد این کتاب بنویسید