شیفت شب و سوت پایان

Alternate Text
نام کتاب: شیفت شب و سوت پایان
نوبت چاپ: 1
نام نویسنده: ناشناس
نام مترجم: نیکی کریمی
شابک: 978-964-243-209-7
تیراژ: 1100
تعداد صفحات: 150
دسته: نمايشنامه‌
نام انتشارات: افراز
قیمت: 90000
توضیحات

...
ناه د روم نشد به آقاجون و مادرت زنگ بزنم... گفتم به ی
تو راحتتر میتونم حرفمو بگم.
فرید )کمی ترس ده( اتفاقی افتاده؟ ی
ناه د چند وقته یه ترسی افتاده تو زندگ م که... ی ی
نمیتواند ادامهی حرفش را بزند. فرید کمی نگران میشود.
فرید بگم یه آبقندی چ زی ب اره؟ ی ی
ناه د نگران فرهادم... ی
فرید ...؟
ناه د فرهاد سابقهی خودکشی داشته؟... ی

نظرات کاربران در مورد کتاب شیفت شب و سوت پایان

برای این کتاب هنوز نظری ثبت نشده است
نظر خود را در مورد این کتاب بنویسید