سیاستمدار مهتر

Alternate Text
نام کتاب: سیاستمدار مهتر
نوبت چاپ: 1
نام نویسنده: تی. اس. الیوت
نام مترجم: معصومه بوذری
شابک: 4-203-326-600-978
تیراژ: 1100
تعداد صفحات: 104
دسته: نمايشنامه‌
نام انتشارات: افراز
قیمت: 33000
توضیحات

لُرد کلَوِرتن به دوران بازنشستگی رسیده است و به دستور پزشک
باید به مکانی برود که نه هتل است نه آسایشگاه. او که نمیتواند
خاطرات گذشتههای دور را بگذارد و برود، ترجیح میدهد خود را
در کتابخانهی شخصیاش حبس کند  خاطراتی که هیچگاه دست
از سرش برنمیدارند. حال در این سفر، مونیکا، دخترش، تنها مونس
اوست؛ و میشل، پسرش، که آیینهی زندگی پدر میتواند باشد روی به
جانبی خواهد آورد که روزگاری پدر تجربه کرده است: پدری که اکنون
و در این مکان تازه، آمادهی رفتنی ابدی است، و تنها با اعتراف است
که میتواند آرام گیرد. و آن آدمها واقعاً چهکسانی هستند؟ انسانهایی
از جنس مونیکا و میشل یا روحهایی که همانا الهگان انتقاماند؟ یا هر
دو؟ و عشق در میان این ماجراها چه میگوید؟ عشقی که آغازگر و
پایانبخش این نمایشنامه است.
تی. اس. الیوت در این نمایشنامه، تجربههای یک عمر شاعری و
نویسندگی و تفکر فلسفیاش را چنان عرضه کرده است که مخاطب
با کشف لایههای معنایی این اثر نمایشی بتواند به جهان معنوی
نویسنده نزدیک شود.

نظرات کاربران در مورد کتاب سیاستمدار مهتر

برای این کتاب هنوز نظری ثبت نشده است
نظر خود را در مورد این کتاب بنویسید