موسیقی قوم بختیاری (آواـ نواهای شادی و ناشادی )

Alternate Text
نام کتاب: موسیقی قوم بختیاری (آواـ نواهای شادی و ناشادی )
نوبت چاپ: 2
نام نویسنده: سریا داودی حموله
نام مترجم:
شابک:
تیراژ:
تعداد صفحات: 366
دسته: فلسفه
نام انتشارات: انتشارات افراز
قیمت: 520000
توضیحات

نواها موسیقی نواحی بهمن فردوسیٰ عطاٰ جنگوک؛ هادی ابراهیمیٰ علی برایانی

نظرات کاربران در مورد کتاب موسیقی قوم بختیاری (آواـ نواهای شادی و ناشادی )

صادق :
سلام
زینب :
سپاس از بانو داودی حموله! ذکر یک نکته لازم به نظر می رسد و آن این که از بانوی فرهیخته و با دانشی مانند خانم حموله بعید به نظر می رسد که با نگاهی سطحی، عنوان اثر خود را گزینش کرده باشند. ایراد اساسی که بنده به عنوان پژوهشگر فولکوریک بر عنوان کتاب ایشان می بینم این است که بختیاری قوم نیست بلکه یکی از ایلات پرجمعیت و شناخته شده ی قوم ریشه دار «لر» می باشد. این لرگریزی تا کی قرار است ادامه داشته باشد، نمی دانم . باید به خود ببالیم و مفتخر باشیم که ریشه در این خاک داریم مانند بلوط مانند بادام وحشی. ما بخش تفکیک ناپذیری از زاگرس هستیم بنابراین دست کم بر ما دانش وران پسندیده است که به اصالت خود افتخار کنیم نه این که حد و مرز برای خود بکشیم شاید این حد و مرز با گذشت زمان ، قابلیت برگشت نداشته باشد...
زینب :
سپاس از بانو داودی حموله! ذکر یک نکته لازم به نظر می رسد و آن این که از بانوی فرهیخته و با دانشی مانند خانم حموله بعید به نظر می رسد که با نگاهی سطحی، عنوان اثر خود را گزینش کرده باشند. ایراد اساسی که بنده به عنوان پژوهشگر فولکوریک بر عنوان کتاب ایشان می بینم این است که بختیاری قوم نیست بلکه یکی از ایلات پرجمعیت و شناخته شده ی قوم ریشه دار «لر» می باشد. این لرگریزی تا کی قرار است ادامه داشته باشد، نمی دانم . باید به خود ببالیم و مفتخر باشیم که ریشه در این خاک داریم مانند بلوط مانند بادام وحشی. ما بخش تفکیک ناپذیری از زاگرس هستیم بنابراین دست کم بر ما دانش وران پسندیده است که به اصالت خود افتخار کنیم نه این که حد و مرز برای خود بکشیم شاید این حد و مرز با گذشت زمان ، قابلیت برگشت نداشته باشد...
نظر خود را در مورد این کتاب بنویسید