جادونامه آنتالوس (گردآوری های نکارچیل اوروسا)

Alternate Text
نام کتاب: جادونامه آنتالوس (گردآوری های نکارچیل اوروسا)
نوبت چاپ: اول - ۱۳۹۹
نام نویسنده: پری‌ماه اعوانی
نام مترجم:
شابک:
تیراژ:
تعداد صفحات: 151
دسته: شعر امروز ایران
نام انتشارات: افراز
قیمت: 280000
توضیحات

جادو، هزارتوی روح و ماده است، به هزار تو فرو رونده همیشه به پشت سر چنان می‌نگرد که به پیش رو، هر دو لحظه‌ی اکنون‌اند، هر دو قوای حادثه دارند، چرا که زمان‌ها در هزار تو بر هم منطبق‌اند. راه و چاه‌ها و اسرار تمام جهات و عناصر را پوشانده‌اند. زیرا اسرار، هستی برتر است.
هزار تو راه به جایی نمی‌برد. راه گنج است. سکوتِ روح، علاج است، نقره‌ی زنده‌ی بالاست، خطرات روح بی شمار شکل دارد. شکل، اتصال است. ریشه و بازتاب فرو رفتن در ناشناخته را ممکن می‌کنند.
اکسیرِ اعظم ساکن خانه است. آب جوشان است. جادو، سفر به قلب و کانون و دوزخ  است، به آبگینه‌ی مردگان، به جام‌ها و به جلوه‌ی شیاطین.
به گردونه‌ی گوگردی و ساحت والا.
ماده تیرگی‌ست، درخشش هذیان است، زبان ماده است، زبان با بی‌شمار شکل، تقلا برای اتصالش، اختگی ست.

نظرات کاربران در مورد کتاب جادونامه آنتالوس (گردآوری های نکارچیل اوروسا)

برای این کتاب هنوز نظری ثبت نشده است
نظر خود را در مورد این کتاب بنویسید