زادروز احمد شاملو و رضا براهنی

بیست‌ویکم آذرماه؛ زادروز احمد شاملو و رضا براهنی
زادروز احمد شاملو و رضا براهنی
بیست‌ویکم آذرماه، زادروز احمد شاملو (الف.بامداد)شاعر، نویسنده، مترجم  روزنامه‌نگار، پژوهش‌گر، فرهنگ‌نویس و از دبیران کانون نویسندگان ایران است.
همچنین، زادروز دکتر رضا براهنی  شاعر، نویسنده، رمان و داستان‌نویس، مترجم و منتقد ادبی است.
 
ما اشکهامان را فشاندیم
ز دهکده های جهان من
بیراهه‌ها از سینه ی متروک گورستان غم ها
با شاهراه شهرها پیوند می یابند
 
ما اشکهامان را فشاندیم
ما دستمال سبز و خیس خویشتن را
بر نرده‌های زنگدار این ضریح خالی از هر چیز بستیم
 
اما غروبی هست در بیرون و صدها مرغ بی نام
(شاید کبوتر ها و شاید چلچله ها)
در آسمان پرواز دارند
ما در غروب نامهامان اشکهامان را فشاندیم
 
دکتر رضا براهنی
از یادهای بامدادان(۱۵) - از دفتر شبی از نیمروز