فریبرز رئیس‌دانا درگذشت

روشنفکری که آزادی همگانی و عدالت اجتماعی آرمانش بود و سوسیالیست انتخاب راهش.
فریبرز رئیس‌دانا درگذشت
فریبرز رئیس‌دانا (۱۳۲۷- اسفند ۱۳۹۸) روشنفکر واقعی، از اعضای باسابقه‌ی کانون نویسندگان ایران، فعال سیاسی و اقتصاددان سوسیالیست، متاسفانه امروز بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت.
او چپ‌گرا بود و مبارز حقوق بشر و آزادی بیان و مدافع حقوق طبقه کارگر، زحمتکشان و ستم‌دیدگان.
«منش روشنفکری» یکی از کتاب‌هایش است.
او همیشه همراه مردم سرزمینش بود و برای آزادی همگانی، عدالت اجتماعی و برابری زنان و مردان مبارزه کرد و بسیار گفت و نوشت.
آزادمردی که همیشه کنار مردم بود و ماند و ماند.
انتشارات افراز، این ضایعه‌ی تلخ و دردناک را به بازماندگان آن مرحوم، اهالی فرهنگ، اقتصاد و مردم ایران تسلیت عرض می‌کند.
 
نام و یادش جاودان باد.
 
انتشارات افراز