نظرات اعظم کیان افراز در مورد برگزاری نمایشگاه کتاب ۱۳۹۹ به‌صورت مجازی

«به‌جای برگزاری نمایشگاه کتاب تهران می‌توان به انواع دیگر از ناشران حمایت و بودجه را به بدنه صنف تزریق کرد. مثلا می‌شود کتاب‌هایی که ناشران برای نمایشگاه تولید کرده‌اند را بخرند و...»
 نظرات اعظم کیان افراز در مورد برگزاری نمایشگاه کتاب ۱۳۹۹ به‌صورت مجازی
امسال برگزار نکنید
 
همان اول کار با صراحت پیشنهاد می‌کند امسال نمایشگاه کتاب تهران برگزار نشود! نمایشگاه‌های بزرگ دنیا را مثال می‌زند که از خیر برگزاری با تاخیر هم گذشته و رویدادهایشان را لغو و به سال آینده موکول کرده‌اند. مدیر نشر افراز می‌گوید حتی با وجود رخت بربستن ویروس کرونا از ایران، مثلا در مهر و آبان هم نمی‌توان نمایشگاه را با تاخیر برگزار کرد، چون به‌هرحال برگزاری نمایشگاه در آن موعد نیز نیازمند برنامه‌ریزی و اجرا از بسیار پیش از اینهاست. اعظم کیان‌افراز به جام جم می‌گوید که مثل دیگر ناشران، حتی پیش از بهمن و اسفند افزایش تولید را آغاز کرده چون در ابتدای امر قرار بوده نمایشگاه زودتر از معمول و فروردین برپا شود و حالا آن همه کتاب که به امید توزیع و فروش مناسب‌تر در نمایشگاه کتاب چاپ شده است باعث شده نقدینگی‌شان پایین بیاید. از همین رو پیشنهاد می‌کند نمایشگاه کتاب امسال برگزار نشود؛ نه به صورت حضوری و نه به صورت مجازی. با اولی به این دلیل مخالف است که دیگر ممکن نیست برای امسال برنامه‌ریزی لازم را صورت داد و با برگزاری به صورت مجازی هم به این دلیل مخالف است که باید برای آن هزینه‌های فراوانی صورت بگیرد و برنامه‌ریزی و اجرای آن با این امکانات و  زیرساخت‌های اینترنتی و مجازی بعید می‌دانم بتوان به این سرعت اجرایی کرد و درست انجام داد. این در حالی است که این هزینه‌ها و بودجه نمایشگاه را می‌توان به ناشرانی داد که در این مدت به امید برگزاری هرچه مطلوب‌تر این رویداد بر تولیداتشان افزوده‌اند. البته شاید با اجرای طرح مجازی تخفیف بهاره کتاب بشود هم اجرای این طرح امتحانی شود و هم کمکی هم به کتابفروشان، ناشران و موزعان در این شرایط شود.
او می‌گوید: «به‌جای برگزاری نمایشگاه کتاب تهران می‌توان به انواع دیگر از ناشران حمایت و بودجه را به بدنه صنف تزریق کرد. مثلا می‌شود کتاب‌هایی که ناشران برای نمایشگاه تولید کرده‌اند را بخرند و کتابخانه‌های عمومی را با آنها تجهیز و به‌روز کنند».
کیان‌افراز به یک وجه از برگزار نشدن نمایشگاه هم به‌عنوان آزمون نگاه می‌کند: «همیشه کتابفروشی‌ها بر این باورند که برگزاری ده روزه نمایشگاه تا چندین ماه بر فروش آنها تاثیر نامطلوب دارد. می‌شود این بار که نمایشگاه برپا نمی‌شود این ادعا را راستی‌آزمایی کرد و براساس آن نتیجه گرفت، البته با در نظر گرفتن شرایط پیش رو امسال».
مدیر نشر افراز معتقد است اگر چنین حمایتی صورت نگیرد صنعت نشر کشور این بار دیگر نمی‌تواند سر پا شود و متاسفانه باید گفت بسیاری از ناشران تعطیل می‌شوند و کتابفروشی‌ها بسته.
 
لینک خبر:  https://bit.ly/2z3ZbS5