انگرید برگمن

 

 جشن امضای اینگرید برگمن با بوی قورمه سبزی

از سری نمایشنامه‌های آروین-۱۲هاله مشتاقی‌نیا چاپ دوم۱۳۹۶پنج‌شنبه۲۱ اردیبهشت ساعت۳تا۴ سالنA2، راهروی۱، غرفه۱۱انتشارات افراز

 

تعداد بازدید : 1457
ویدئو های مشابه