از این ضمائر

 

از این ضمایر

از مجموعه شعر امروز ایران۵

 

تعداد بازدید : 1545
ویدئو های مشابه