عمویم جمشید خان

عمویم جمشیدخان

مردی که باد همواره او را با خود می‌برد

با تصاویری از بختیار علی و مترجمش رضا کریم مجاور

انتشارات افراز ناشر رسمی بختیار در ایران

 

تعداد بازدید : 1422
ویدئو های مشابه