شعردف

شعر «دف»
🖋نوشته و با اجرای رضا براهنی 
🗓این شعر در فروردین ١٣٦٨ نوشته شده است!
🔍«دف»، نقطه‌عطفِ مهم و درخشانی در شعر فارسی‌ست.
تعداد بازدید : 1639
ویدئو های مشابه