تعهد در تئاتر

 به شما مربوط نیست  تعهد در تئاتر  روزبه حسینی مجموعه ی سی وشش نوشتار، یک گفت وگو، یک شعر،یک نمایشنامه و یک قصه از:  فرهاد آئیش،  محمود استادمحمد،  فرشید ابراهیمیان،  حمید امجد،  محمد امیریاراحمدی،  نرگس امینی،  منصور براهیمی،  پانته آ بهرام،  علیرضا بهنام،  آتیلا پسیانی،  حمید پورآذری،  نغمه ثمینی،  امیر جعفری،  عباس جوانمرد،  محمد چرم شیر،  محسن حسینی، ...  انتشارات افراز

تعداد بازدید : 1464
ویدئو های مشابه