جواد عاطفه از نمایش یک رویا نوشته ی استریندبرگ می گوید

جواد عاطفه از نمایش یک رویا نوشته ی استریندبرگ می گوید

 

 

«نمایش یك رویا»، نمایشنامه ای عجیب و خواندنی از استریندبرگ بزرگ، با ترجمه ی جواد عاطفه منتشر شده در انتشارات افراز. كتاب بخوانید و به دیگران كتاب عیدی بدهید.

 

تعداد بازدید : 2067
ویدئو های مشابه