تفنگم شکار هیچ گوزنی در سرش نیست

تفنگم شکار هیچ گوزنی در سرش نیست

از سری شعر مروز ایران ۲۴

داوود مالکی

 

تعداد بازدید : 1556
ویدئو های مشابه