برشی از مستند ظهیرالدوله در اغما - مرگ فروغ از زبان خواهرش پوران

مرگ #فروغ_فرخزاد از زبان #پوران_فرخزاد در برشی از #مستند #ظهیرالدوله_در_اغما به #کارگردانی #اعظم_کیان‌افراز و #تصویربرداری #بهزاد_حقیقت‌جو

به مناسبت #پنجاهمین_سال‌مرگ #فروغ_فرخزاد

 

تعداد بازدید : 1443
ویدئو های مشابه