به بهانه ی کتاب های در دست انتشار دکتر براهنی در انتشارات افراز - شعرخوانیِ رضا براهنی
https://www.aparat.com/v/Evtmg
کتاب‌های در دست انتشار دکتر رضا براهنی در انتشارات افراز:
 
✔️ پلی بر رودخانه درینا
✔️ قابلمه سرزمین و چند قصه دیگر
✔️ که مرا لمس نمی‌کنند مجموعه شعر
✔️ یار، خوش چیزی است
✔️ بیا کنار پنجره
✔️ بوطیقای قصه؛ مجموعه مقالات دوجلدی
✔️ غم‌های بزرگ ما
✔️ اسماعیل
✔️ ظل‌الله، شعرهای زندان رضا براهنی
✔️ مجموعه‌ی قصه و داستان
✔️ مجموعه‌ی سفرنامه
✔️ کتاب مرگ
تعداد بازدید : 908
ویدئو های مشابه