به بهانه ی کتاب های در دست انتشار یدالله رویایی در نشر افراز- شعرخوانیِ رویایی

کتاب‌های در دست انتشار یداله رویایی در انتشارات افراز: ✔ پدیدهای من از ناپدید می‌آیند ✔ فنومنولوژی شعر حجم ✔ دفترهای شسته ✔ پارک جوان

تعداد بازدید : 1477
ویدئو های مشابه