محمدرضا آریان فر از نمایشنامه ی زهور می گوید

- نمایشنامه‌ها
✔️ «شبی که گوزن‌ها درآتش سوختند»
✔️ «زهور» و دو نمایشنامه‌ی دیگر. (با مقدمه‌ی اکبر رادی)
✔️ «دو روایت جامانده از باد: دو نمایشنامه مثل هم»
 
- رمان
✔️ «رقص با توفان»
تعداد بازدید : 1430
ویدئو های مشابه