شعرخوانی کیانا برومند از مجموعه شعرش سه درصد چهار درصد

مجموعه شعر «٪۴ ٪۳» اولین عنوان از مجموعه‌ی "از حاشیه" است

تعداد بازدید : 949
ویدئو های مشابه