خالو نکیسا، بنات‌النعش ، یوزپلنگ و چند داستان دیگر
40000 تومان
روزگار شاد و ناشاد محله‌ی نفت‌آباد
25000 تومان
منٰٰ، ایاز، ماهو
20000 تومان
شهر برج و مه
42000 تومان
با موهای شانه‌نکرده
25000 تومان
جایی‌که شهاب‌ها خاموش می‌شوند
20000 تومان
کنار رود ماین
25000 تومان
عادت‌های صبحگاهی
30000 تومان
طرح‌های روستایی، کلاغ‌ها
25000 تومان
باران و چاله‌چوله‌های زندگی
30000 تومان
ارواح ماه مهر
20000 تومان
لورکا در خانه‌ی خیابان فرشته
20000 تومان
آهای صلاح... جات امنه؟!
20000 تومان
در آغوش مورچه
20000 تومان
این یک کتاب مقدس نیست!
20000 تومان
سه دلیل تنفر از عشق
25000 تومان
مقصر و داستان‌های دیگر
25000 تومان
البته با کمی تأخیر و داستان‌های دیگر
20000 تومان
یک روز ارس گردم
25000 تومان
برای زندگی دیر نیست
20000 تومان
آوای جیرجیرک
25000 تومان
خلیج زیر پایش بود
150000 تومان
چهارراه (مجموعه داستان به‌هم پیوسته)
20000 تومان
برای شب‌های بی‌ستاره
25000 تومان
بادها و برگ‌ها
25000 تومان
قبل از ساعت بیست‌وپنج
57000 تومان
طبقه‌ی دومی‌ها
25000 تومان
شکارچی را به عروسی‌ام دعوت کن
2